Algemene voorwaarden

Uitgever:

Departementaal Bureau voor Toerisme van Touraine (vereniging wet 1901)
Place de la Préfecture
37927 TOURS Cedex 9 (Frankrijk)

publicatiedirecteur: Pierre SABOURAUD

Onderdirecteur: Pierre SABOURAUD

Realisatie:

Ontwikkeling en Hosting: KALIOP (222, Rond point Ernest Granier - Immeuble Arche Jacques Cœur - 34000 – MONTPELLIER (Frankrijk). Tel: +33 4.99.13.68.60)

Grafisch ontwerp: UZIK

Vertaling: ATENAO

Gebruiksvoorwaarden

U heeft het recht van toegang tot, en correctie, wijziging en verwijdering van de u betreffende informatie. (art. 34 van de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens »).Om deze uit te oefenen, wordt u verzocht contact op te nemen met de Departementaal Bureau voor Toerisme van Touraine (ADT Touraine)

Overeenstemmend de wetgeving betreffende de rechten op literaire en artistieke eigendomsrechten of naburige rechten, is de afbeelding en weergave van de hele of een gedeelte van deze website ten strengste verboden.

Onder voorbehoud van de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen, kan ADT Touraine niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, onder andere maar niet beperkt tot omzetverlies, verlies van klanten, gegevens, onlichamelijk roerend goed als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid de website te gebruiken, en in het algemeen, ieder evenement betrekking hebbende op deze website en/of andere websites.
De ADT Touraine kan in het bijzonder niet aansprakelijk gesteld worden in geval van hacking van de hele of een gedeelte van zijn website, en de schade die dit kan veroorzaken aan u of aan derden.
Ondanks de zorg waarmee deze website samengesteld en bijgewerkt wordt, kan ADT Touraine de juistheid van de informatie die gegeven wordt niet garanderen, en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze website, en het gebruik hiervan.
De informatie en gegevens op deze website worden geheel ter indicatie en voor informatie gegeven. ADT Touraine kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van verkeerde, onjuiste of weggelaten informatie.
Het feit dat ADT Touraine bepaalde diensten ter beschikking stelt aan de bezoekers en/of abonnees, verondersteld geen contractuele of buitencontractuele verplichtingen, van welke aard dan ook. In het algemeen genomen kan ADT Touraine niet aansprakelijk gesteld worden in geval van technische problemen, van welke natuur dan ook dat van invloed kan zijn op de functionering van zijn website.
ADT Touraine behoudt zich het recht om zijn website geheel of gedeeltelijk te wijzigen, of tijdelijk of permanent te stoppen, zonder voorafgaande kennisgeving of recht op vergoeding van welke aard dan ook. ADT Touraine kan niet aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van u of derden voor wijziging, onderbreking, opschorting of opheffing van deze website.
In het geval dat ADT Touraine links creëert naar andere websites, kan ADT Touraine niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud, vormgeving, toegankelijkheid of bestaan van deze andere websites.
ADT Touraine kan op enkele pagina’s van zijn website reclame maken. Maar dit wil niet zeggen dat ADT Touraine dan ook aansprakelijk gesteld kan worden voor de inhoud hiervan.

Ici, vivre est un art LogoEuropeSignatureText
LogoEuropeSignatureText